quảng cáo

Bụi Đời | Todaytv -

Xem Phim Bụi Đời | Todaytv 2013

Status:
Đạo diễn:
Đang cập nhật,
Diễn viên:
Hà Trí Quang,Lê Ba Ba,
Thể Loại:
Tình Cảm,

Sản xuất:
Đang cập nhật,
Quốc gia:
Việt Nam,
Thời lượng:
30 Tập

Năm phát hành: 2013

Lượt xem:
59495

Có: User Online Bạn Đang Xem Phim Này

Xem phim

Thông Tin Phim
Trailer
Nội Dung Phim Bụi Đời | Todaytv:

Website Phimhdd.com xin Giới Thiệu: Phim Bụi Đời

Nội Dung Phim Bụi Đời | Todaytv

Xem Phim Online http://phimhdd.com

Phim Bui Doi | Todaytv Thất lạc gia đình lúc mới lên ba, cô bé Út May sớm lăn lóc giữa cuộc đời đầy những cám dỗ. Hoàn cảnh đưa đẩy, Út May bị bán bán sang động mại dâm ở biên giới Campuchia. Ở độ tuổi trăng rằm, cô bé đáng thương bị bắt phải tiếp vị khách đầu tiên trong nỗi hoảng loạn cực độ. Như ánh sáng le lói cuối đường hầm, Út May được anh bạn gù Lạc Đà tốt bụng giúp đỡ để trốn thoát. Nhất quyết không buông tha cho cô gái tội nghiệp, bọn ma cô ở động quỷ đã rượt đuổi đến cùng. Trời không phụ lòng người, Út May và Lạc Đà tình cờ gặp được ông lão gác rừng tài giỏi. Sau khi giải vây cho hai người bạn trẻ, ông ta đã dạy cho cô bé Út May và Lạc Đà những bài học đầu tiên về võ nghệ cùng những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống. 

Xem Phim Bui Doi | Todaytv Thời gian trôi qua, hai năm sau bọn ma cô đã tìm được nơi trú ẩn của Út May và Lạc Đà. Sau khi suy tính, ông lão gác rừng quyết định ở lại chận chân bọn giang hồ để Út May và Lạc Đà có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Chuyến phiêu lưu ngoài dự kiến của hai kẻ bụi đời chính thức bắt đầu…

Bui Doi | Todaytv Nơi thành phố xa hoa không người thân thích, Út May và Lạc Đà phải đối mặt với sự kỳ thị của người đời cùng sự chèn ép của giới giang hồ. Họ phải làm đủ thứ nghề để có cái ăn, cái mặc. Vốn mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước cái ác, Út May đã giành chiến thắng trước băng đảng xã hội đen quen thói bóc lột đến tận cùng cuộc sống của những người bụi đời sống ở xóm Ma. Và, cô trở thành trùm bụi đời từ ngày ấy!

 Như sự sắp đặt của số phận, một thời gian sau Út May đến làm việc ở một xưởng sơn mài mỹ nghệ xuất khẩu của ông Bảy Tín. Tại đây cô đã gặp và yêu Lâm - một họa sỹ thiết kế các mẫu tranh sơn mài cho công ty. Lâm chính là con trai trong một gia đình giàu có, chủ xưởng sơn mài mỹ nghệ. Không đơn giản như những gì người ta thấy, cuộc sống của cậu ấm Lâm cũng không ít những sóng gió, khi anh sinh ra trong một gia đình đầy những con người toan tính và ham mê vật chất… Đặc biệt, giữa Út May và Lâm lại có một mối dây liên kết vô cùng kỳ lạ, bắt đầu từ ông Bình – ông nội của Lâm…

 Những mối quan hệ đan xen phức tạp, những nút thắt mở bất ngờ kịch tính cùng những tình tiết oái oăm, bộ phim Bụi đời (do Galaxy và HK phim sản xuất) mang đến cho người xem một bức thông điệp giàu ý nghĩa về hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Lê Bê La, Hà Trí Quang… 
Phim Bụi Đời
tập1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, Tập Cuối.
Xem phim online nhanh nhất http://phimhdd.com 
Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

Website Phimhdd.com Introduction: Dust of Life
Content Dust of Life | Todaytv

Bui Doi Movies | Todaytv Lost family at the age of three, she was rolling early May Arabia between life filled with temptation. Circumstances propelled, semi Arabia May be sold into prostitution in Cambodia border. At the age of full moon, she was forced to pitiful first guests in extreme panic. As flickering light end of the tunnel, Ut May be he kind Camel hump your help to escape. Determined not to spare the poor girl, the pimp in the same chase demons. God does not betray people, Ut May and Camel across the gamekeeper talented man. After the siege of the two young men he taught her Camel Arabia May and the first lesson of martial arts with good thoughts about life.

Bui Doi Videos | Todaytv time passed, two years after the pimp found refuge Arabia May and Camel. After contemplating the old man in the Rangers decide they certainly Wanderer Arabia May and Camel to have the opportunity to escape the siege. Unplanned adventures of two guys started officially homeless ...

Bui Doi | Place Todaytv lavish city unaccompanied, Ut May and Camel face the stigma of the lives of the world and the suppressed Wanderer. They do all sorts of jobs to get food, clothe. Strong capital and not yield to evil, Ut won last May gangs gangster habitual exploitation to end the lives of homeless people living in the neighborhood Ma. And she became a street child from her boss!

 As part of the arrangement, some time after May Arabia to work in a factory lacquer art his Saturday Export Credits. Here she met and fell in love with Lam - an artist design template for company lacquer. Forest is the son of a wealthy family, owners of lacquer art studio. Not as simple as what people see, his life is not at the Forest warm waves, as he was born into a family full of human and amorous attempts material ... Especially between May and Ut Lam has a bond very strange, he began Binh - grandfather of Lin ...

 The intertwined relationship complicated knots with dramatic open unexpected circumstances ironically, the dust of life movie (due to the Galaxy and HK film production) gives viewers a meaningful message about true happiness in life. Films with the participation of many famous actors such as Le Gay La, Ha Quang Tri ...
Dust of Life
Tap End.
Watch movies online fastest http://phimhdd.com
Wish you fun movie!

的網站Phimhdd.com簡介:生命之塵
內容除塵生活| Todaytv

裴土井電影| Todaytv失落的家庭,三歲時,她被扎五月初阿拉伯半島之間的生活充滿了誘惑。推動的情況下,半阿拉伯被賣到妓院在柬埔寨邊境。在滿月的年齡,她被迫在極度恐慌中的可憐的第一批客人。隨著閃爍的燈光隧道盡頭的,UT可能是他那種駝峰逃脫你的​​幫助。確定將不遺餘力可憐的小女孩,在同一追逐惡魔皮條客。上帝不會背叛人,UT月和駱駝整個獵場看守人的才華的男人。兩名年輕男子的圍攻後,他教她的駱駝沙特阿拉伯5月的第一課,武術具有良好的對生活的看法。

裴土井影片| Todaytv時間過去了,兩年後的皮條客找到避難沙特阿拉伯5月和駱駝。老頭在流浪者隊考慮後決定,他們肯定是流浪者沙特阿拉伯5月和駱駝有機會逃脫圍攻。無計劃的冒險兩個傢伙開始正式無家可歸...

裴土井|地點闊氣Todaytv城市舉目無親,UT月和駱駝的臉的生命世界的恥辱和被抑制的流浪者。他們做各種各樣的工作,得到食物,衣服。雄厚的資本和不向邪惡屈服,UT贏得去年五月幫派強盜愛剝削結束無家可歸的人的生命,生活在附近的馬。她成為一個街頭的孩子,從她的老闆!

 作為協議的一部分,工作一段時間後,5月阿拉伯漆器藝術在一家工廠他的星期六出口積分。在這裡,她遇到了愛林下跌 - 公司漆器藝術家設計模板。森林是一個富裕的家庭,業主漆藝工作室的兒子。不是那麼簡單,人們看到,他的生活是不是在森林溫波,他出生於一個家庭充滿了人類和多情的嘗試材料特別是5月和UT之間林有著不解之緣很奇怪,他開始平 - 祖父林...

 戲劇性的開放意想不到的情況下的相互關係複雜的繩結具有諷刺意味的是,生活的電影(由於銀河和香港電影製作)的塵埃為觀眾提供了一個有意義的消息有關真正幸福的生活。薄膜的許多著名演員的參與,如廣治,哈樂蓋伊LA ...
生命之塵
點選結束。
在線觀看電影最快http://phimhdd.com的
祝你有趣的電影!

Quang cao